Lost Boys (Sara Lee)

Project Description

Het oplossen van de Search problemen van Douwe Egberts en Senseo in 9 landen. Het oplossen van de taalproblemen in SharePoint (internet). Op architectuur niveau aandragen van verschillende aanpassingen in de sites gebouwd in Visual Studio C# en javascripts.

Project Details

Client: Lost Boys (Sara Lee)

Tags: Applicaties, Maatwerk, Project, SharePoint

Back to Top